Yangilanish sanasi: 30.11.2020, 16:30

Korporativ boshqaruv

Korporativ boshqaruv

Yuqori sifatli korporativ boshqaruvi bankning erkin va raqobatdosh bozorda muvaffaqiyat qozonishning omillaridan biri hisoblanadi. Bankga Bank Kengashi, Boshqaruv va aktsiyadorlar o'rtasidagi munosabatlarni o'rnatadigan samarali korporativ boshqaruv tizimi kerak. Bunday tizim kompaniya qiymatining o'sishiga hissa qo'shadi va investorlarga o'z mablag'laridan samarali foydalanishni kafolatlaydi. Biz korporativ boshqaruvni rivojlantirishga alohida ahamiyat beramiz va zamonaviy jahon standartlariga javob beradigan yuqori xalqaro standartlarga javob beradigan korporativ boshqaruv tizimini yaratishga intilamiz.

Bank Kuzatuv Kengashi

Bank Kuzatuv Kengashi bankning kollegial boshqaruv o'rgani bo'lib, uning faoliyatida umumiy rahbarlikni amalga oshiradi, O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunlari va Bank Ustavida aksiyadorlar umumiy yig'ilishining mutlaq vakolatlariga kiritilgan masalalar bundan mustasno. Bank Kuzatuv Kengashining asosiy vazifalari Bankning barqaror uzoq muddatli rivojlanishini ta'minlash, uning qiymatini oshirish, aktsiyadorlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish maqsadida Bank faoliyatini samarali boshqarishdir.

Audit Qo'mitasi

Ichki auditning mustaqilligi va xolisligini ta'minlash maqsadida Audit boyicha Qo'mitasi amalda Bank Kuzatuv Kengashiga bo'ysunadi va hisobot beradi. Bank Kuzatuv Kengashi a'zolari bilan o'zaro aloqalar ham qo'mita orqali, ham to'g'ridan-to'g'ri amalga oshiriladi. Audit boyicha Qo'mita Bank bo'linmalarida, biznes jarayonlarida va axborot tizimlarida audit o'tkazadi.