Yangilanish sanasi: 05.01.2023, 10:40

Korporativ boshqaruv

Korporativ boshqaruv

Yuqori sifatli korporativ boshqaruvi bankning erkin va raqobatdosh bozorda muvaffaqiyat qozonishning omillaridan biri hisoblanadi. Bankga Bank Kengashi, Boshqaruv va aksiyadorlar o'rtasidagi munosabatlarni o'rnatadigan samarali korporativ boshqaruv tizimi kerak. Bunday tizim kompaniya qiymatining o'sishiga hissa qo'shadi va investorlarga o'z mablag'laridan samarali foydalanishni kafolatlaydi. Biz korporativ boshqaruvni rivojlantirishga alohida ahamiyat beramiz va zamonaviy jahon standartlariga javob beradigan yuqori xalqaro standartlarga javob beradigan korporativ boshqaruv tizimini yaratishga intilamiz.

Bank Kuzatuv Kengashi

Bank Kuzatuv Kengashi bankning kollegial boshqaruv o'rgani bo'lib, uning faoliyatida umumiy rahbarlikni amalga oshiradi, O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunlari va Bank Ustavida aksiyadorlar umumiy yig'ilishining mutlaq vakolatlariga kiritilgan masalalar bundan mustasno. Bank Kuzatuv Kengashining asosiy vazifalari Bankning barqaror uzoq muddatli rivojlanishini ta'minlash, uning qiymatini oshirish, aktsiyadorlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish maqsadida Bank faoliyatini samarali boshqarishdir.

Bank Boshqaruvi

Bank Boshqaruvi bankning ijro etuvchi organi bo‘lib, Yagona aksiyador va Bank Kuzatuv kengashi tomonidan tasdiqlangan strategiya va faoliyat samaradorligini boshqarish tizimiga muvofiq Bank faoliyatini operativ boshqarishni amalga oshiradi hamda uning faoliyati uchun to‘liq javobgardir.
Boshqaruv bankning Kuzatuv kengashi va Yagona aksiyadori oldida hisob beradi.

Audit Qo'mitasi

Audit Qo’mitasi – Kuzatuv Kengashi ostidagi kollegial a’zo. Qo’mita faoliyatining asosiy maqsadi Kuzatuv Kengashi quyidagi amallarni ta’minlashida yordam ko’rsatishdir:

1) Bankning moliyaviy hamda to’plangan hisobotini to’liqligi va aniqligi;
2) Ichki va tashqi auditlarning tegishli malaka va mustaqillikka ega bo’lishi;
3) Tashqi audit bilan o’zaro aloqa;
4) Ichki auditning samarali faoliyati;
5) Qo’mita vakolatiga kiruvchi boshqa masalalarni ko’rib chiqish.
Tarkibi:
1) Bank Kuzatuv Kengashi Mustaqil A'zosi - Abduraxmanov Doniyor Marselevich;
2) Bank Kuzatuv Kengashi A'zosi - Satubaldina Jannat Sagandikovna;
3) Bank Kuzatuv Kengashi Mustaqil A'zosi - Tasbolat Aygul Nursainovna.

Risklarni boshqarish qo’mitasi

Risklarni boshqarish qo’mitasi – Kuzatuv Kengashi ostidagi kollegial a’zo.
Qo’mitaning vazifasi amaliy, kredit, bozor risklarini, likvidlik risklarini, axborot texnologiyalari va axborot himoyasi risklarini, komplayens risklarini vaqtida aniqlash, o’lchash, monitoring va nazoratni ta’minlovchi risklar va Bankning ichki nazorat tizimini boshqarish uchun samarali tizim tuzishda ko’maklashishdir.
Tarkibi:
1) Bank Kuzatuv Kengashi Mustaqil A'zosi - Majenova Baxit Mursalimovna;
2) Bank Kuzatuv Kengashi Raisi - Koshenov Murat Uzakbaevich;
3) Bank Kuzatuv Kengashi Mustaqil A'zosi -Tasbolat Aygul Nursainovna.

Bank Boshqaruvi ostidagi Qo'mitalar

1. Tadbirkorlik maqsadlarida kredit berish bo'yicha kredit qo'mitasi.
Qo‘mita to‘g‘risidagi Nizom vakolatlari doirasida tadbirkorlik faoliyati uchun moliyaviy vositalarni taqdim etish va qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha Bankning ichki Kredit siyosatini amalga oshirish.

2. Aktivlar va passivlarni boshqarish qo'mitasi.
Bank faoliyatidan maksimal foyda olish, shuningdek, Bankning o‘rta va uzoq muddatli siyosatini belgilash maqsadida Bank Boshqaruviga Bank balansi tuzilmasini boshqarishda ko‘maklashish.

3. Chakana kredit qo'mitasi.
Kredit resurslaridan samarali foydalanishni ta'minlash, kredit risklari va Bankning kredit portfelini boshqarish, Bank Boshqaruvi tomonidan belgilangan risklarning maqbul darajasi va ChKQ loyihasini ko'rib chiqish limitlari doirasida chakana kreditlash operatsiyalarining maksimal rentabelligini ta'minlash maqsadida Bankning Kredit siyosatini amalga oshirish; shuningdek, chakana kredit portfelining sifatini optimallashtirish.

Bank xodimining korporativ etika kodeksi

Muhim faktlar 2020-2021 yillarga

Muhim faktlar 2022 yilga