Yangilanish sanasi: 13.08.2021, 10:23

Korporativ boshqaruv

Korporativ boshqaruv

Yuqori sifatli korporativ boshqaruvi bankning erkin va raqobatdosh bozorda muvaffaqiyat qozonishning omillaridan biri hisoblanadi. Bankga Bank Kengashi, Boshqaruv va aktsiyadorlar o'rtasidagi munosabatlarni o'rnatadigan samarali korporativ boshqaruv tizimi kerak. Bunday tizim kompaniya qiymatining o'sishiga hissa qo'shadi va investorlarga o'z mablag'laridan samarali foydalanishni kafolatlaydi. Biz korporativ boshqaruvni rivojlantirishga alohida ahamiyat beramiz va zamonaviy jahon standartlariga javob beradigan yuqori xalqaro standartlarga javob beradigan korporativ boshqaruv tizimini yaratishga intilamiz.

Bank Kuzatuv Kengashi

Bank Kuzatuv Kengashi bankning kollegial boshqaruv o'rgani bo'lib, uning faoliyatida umumiy rahbarlikni amalga oshiradi, O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunlari va Bank Ustavida aksiyadorlar umumiy yig'ilishining mutlaq vakolatlariga kiritilgan masalalar bundan mustasno. Bank Kuzatuv Kengashining asosiy vazifalari Bankning barqaror uzoq muddatli rivojlanishini ta'minlash, uning qiymatini oshirish, aktsiyadorlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish maqsadida Bank faoliyatini samarali boshqarishdir.

Audit Qo'mitasi

Audit Qo’mitasi – Kuzatuv Kengashi ostidagi kollegial a’zo. Qo’mita faoliyatining asosiy maqsadi Kuzatuv Kengashi quyidagi amallarni ta’minlashida yordam ko’rsatishdir:

1) Bankning moliyaviy hamda to’plangan hisobotini to’liqligi va aniqligi;
2) Ichki va tashqi auditlarning tegishli malaka va mustaqillikka ega bo’lishi;
3) Tashqi audit bilan o’zaro aloqa;
4) Ichki auditning samarali faoliyati;
5) Qo’mita vakolatiga kiruvchi boshqa masalalarni ko’rib chiqish.

Risklarni boshqarish qo’mitasi

Risklarni boshqarish qo’mitasi – Kuzatuv Kengashi ostidagi kollegial a’zo.
Qo’mitaning vazifasi amaliy, kredit, bozor risklarini, likvidlik risklarini, axborot texnologiyalari va axborot himoyasi risklarini, komplayens risklarini vaqtida aniqlash, o’lchash, monitoring va nazoratni ta’minlovchi risklar va Bankning ichki nazorat tizimini boshqarish uchun samarali tizim tuzishda ko’maklashishdir.

Muhim faktlar