Yangilanish sanasi: 16.01.2020, 19:03

Совет Банка

Koshenov Murat Uzakbaevich
Bank Kengashi Raisi
Satubaldina Zhannat Sagandykovna
Bank Kengashi A'zosi
Маженова Бахыт Мурсалимовна
Независимый член Совета Банка
Абдурахманов Дониёр Марсельевич
Независимый член Совета Банка
Тасболот Айгуль Нурсаиновна
Независимый член Совета Банка

Правление

Talpakov Aslan Baktigireyevich
Boshqaruv Raisi
Xakimov Shaxrux Xandamirovich
Boshqaruv Raisining Birinchi O'rinbosari
Imasheva Bayan Paruxovna
Boshqaruv Raisining O'rinbosari