Yangilanish sanasi: 14.04.2021, 14:04

Akkreditivlar

Benefitsiar foydasiga to'lov amalga oshirish Bankning majburiyati

Maslahat olishga tezkor buyurtma

Afzalliklar

  • minimal hujjat to'plami
  • past tariflar
  • malakali ekspertiza
  • qoplangan akkreditivni qoplanmagan akkreditivga o'tkazish va teskarisi
  • tasdiqlangan akkreditivlarni chiqazish
  • chiqazish, bajarish, avizalash, tasdiqlash

Ta'minotning mumkin bo'lgan usullari

Kontaktlar

Qanday rasmiylashtirish

  • Bankda joriy hisobvaraqqa ega bo'lish
  • Bankga akkreditiv ochish uchun murojaat qilish
  • Arizani taqdim etish va akkreditiv bo'yicha xizmat ko'rsatish shartnomasini tuzish

Batafsil konsultatsiya uchun so'rov qoldiring

Moliyalashtirish to'g'risidagi qaror barcha kerakli hujjatlarni taqdim etilgandan va belgilangan tartibda loyihani ko'rib chiqilgandan so`ng e'lon qilinadi
+7 ( 90 123 45 67